MazurGlass.com in Sunnyvale, California and MAZUR.PL in Szczecin, Poland
are two sister companies experienced in many areas of glass business.
We trade used machinery for flat glass industry. We also provide tools and accessories for glass shops.
For over 30 years we have specialized in glass machines relocation (dismantling, installation) – worldwide. In Poland we have 15 servicemen with 15+ years of experience in glass industry. 

We’re open to any form of cooperation concerning glass market. 

If you would like additional information please contact me directly:
Konrad@MazurGlass.com

MazurGlass.com in Sunnyvale, Kalifornien und MAZUR.PL in Szczecin, Polen
sind zwei Schwesterfirmen mit viel Erfahrung in verschiedenen Gebieten der Glasbranche.
Wir handeln mit gebrauchten Maschinen für die Flachglasindustrie. Darüber hinaus liefern wir Werkzeuge und Hilfsprodukte für die Glasereien.
Seit über 30 Jahren wir spezialiesieren uns auf Glasmaschinenübersiedlungen
(De- und Montagen) – Weltweit. In Polen haben wir 15 Servicetechnikern mit 15+ Jahre Erfahrungen in der Glasindustrie. 

Wir sind offen auf jede Form der Zusammenarbeit auf dem Glasmarkt. 

Wenn Sie zusätzliche Informationen brauchen, dann kontaktieren Sie mich bitte direkt: Konrad@MazurGlass.com

MazurGlass.com, Sunnyvale, Kalifornia i MAZUR.PL, Szczecin, Polska to dwie siostrzane firmy z bogatym doświadczeniem w różnych dziedzinach branży szklarskiej.
Handlujemy używanymi maszynami dla przemysłu szklarskiego.

Ponadto dostarczamy narzędzia i produkty pomocniczne dla szklarzy.
Od ponad 30 lat specjalizujemy się w przenoszeniu maszyn szklarskich

(demontaże i montaże) na całym świecie. W Polsce dysponujemy grupą 15 serwisantów
z ponad 15-letnim doświadczeniem w przemyśle szklarskim. 

Jesteśmy otwarci na każdą formę współpracy na rynku szklarskim. 

W przypadku ewentualnych pytań proszę o bezpośredni kontakt:
Konrad@MazurGlass.com

Contact Us Today!

MazurGlass.com

Glass Machinery

Glasmaschinen

Maszyny szklarskie

ul. Tama Pomorzańska 14 D

70-030 Szczecin 

Poland

M (Germany): +49 176 827 305 58
M (Poland): +48 606 98 44 24

WhatsApp & Viber

 

E-mail: Konrad@MazurGlass.com

Print | Sitemap
MazurGlass - Glass industry machines